23 stycznia 2018

Zarząd Zakładów Mięsnych Nove

Michael Jensen
Waldemar Bugalski
Prezes Zarządu Dyrektor Zakładu