Wynagrodzenia

 

Obowiązujący w firmie  system wynagrodzeń, jest elastyczny i ściśle powiązany z hierarchią wewnętrzną oraz wynikami pracy. Oznacza to , że zarobki zależą przede wszystkim od tego  jak odpowiedzialne stanowisko zajmujemy i jakie są realne efekty pracy. Pracownicy wyznaczają  sobie zadania do realizacji, które ich  rozwijają a jednocześnie stopień ich realizacji wpływa na wysokość uzyskanego wynagrodzenia.